شنوایی بازار محصول خرده فروشی عمده فروشی

شنوایی: بازار محصول خرده فروشی عمده فروشی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی شهرداری گزینش شود که در آینده هوس ریاست جمهوری به سرش نزند/ از رویکرد سیاسی شه

نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شهرداران پایتخت کشور عزیزمان ایران نباید سیاسی باشند و هدف‌های سیاسی خود را دنبال

شهرداری گزینش شود که در آینده هوس ریاست جمهوری به سرش نزند/ از رویکرد سیاسی شه

علی مطهری : شهرداری گزینش شود که در آینده هوس ریاست جمهوری به سرش نزند/ از رویکرد سیاسی شهرداران ضربه های بسیاری خوردیم

عبارات مهم : ایران

نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شهرداران پایتخت کشور عزیزمان ایران نباید سیاسی باشند و نشانه های سیاسی خود را دنبال کند، گفت: همین رویکرد سیاسی باعث می شود، هر فردی که شهردار می شود، بعد از مدتی هوس ریاست جمهوری به سرش بزند.

اعضای منتخب شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تا دو هفته آینده سه کاندیدای مورد نظر خود جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران را اعلام خواهند کرد. در میان گمانه زنی ها و شاخص های متعددی که جهت شهردار آینده پایتخت مطرح شده، علی مطهری، نایب مدیر مجلس شورای اسلامی اعتقاد هست؛ شهردار آینده پایتخت کشور عزیزمان ایران باید فارغ از هرگونه رویکرد سیاسی باشد.

شهرداری گزینش شود که در آینده هوس ریاست جمهوری به سرش نزند/ از رویکرد سیاسی شه

علی مطهری در گفت وگو با ایلنا، در مورد شاخصه های شهردار آینده پایتخت کشور عزیزمان ایران تصریح کرد: از نظر من شهرداران نباید سیاسی باشند، بلکه باید دارای رویکردی تخصصی و شهرسازی بوده و در آبادانی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بکوشد.

او با تاکید بر اینکه شهردار آینده نباید به دنبال نشانه های سیاسی خود باشد، ادامه داد: سال های اخیر از رویکرد سیاسی شهرداران ضربه های بسیار خوردیم. افرادی که شهردار می شوند، نباید در آینده هوس ریاست جمهوری به سرشان بزند، آیا که ضررش را پایتخت کشور عزیزمان ایران مجبور می شود، لذا باید به مساله شهرداران پایتخت کشور عزیزمان ایران کاملاً تخصصی نگاه شود و به دنبال فردی باشیم که پایتخت کشور عزیزمان ایران را دوباره قابل زندگی کند.

نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شهرداران پایتخت کشور عزیزمان ایران نباید سیاسی باشند و هدف‌های سیاسی خود را دنبال

نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس شورای اسلامی در انتها به این توصیه اشاره کرد که بلندمرتبه سازی ها زندگی در پایتخت کشور عزیزمان ایران را سخت کرده و با توجه به شرایط سخت زندگی شهروندان این شهر، شهردار آینده باید فقط به فکر آبادانی پایتخت کشور عزیزمان ایران باشد.

واژه های کلیدی: ایران | سیاسی | شهردار | شهرداری | ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs